Gedragsregels TennisVlaanderen onderschreven door Kenta

  • We respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit). We mengen ons dus niet onnodig in het persoonlijke leven van de andere en we maken indien nodig naar de andere toe duidelijk wat voor ons als persoon wel of niet kan.

 

  • We onthouden ons van grensoverschrijdend gedrag. Dit is elke vorm van ongewenst gedrag dat de persoonlijke grenzen van de andere overschrijdt en door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Het is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die als doel of als gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder ongewenst seksueel gedrag en misbruik, discriminatie, pesten en mishandeling.

 

  • We onthouden ons in het bijzonder van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dergelijk gedrag kan verschillende gradaties aannemen, van ongepaste lichamelijke of seksueel getinte aandacht of opmerkingen, over ongepaste aanrakingen, grooming (kinderlokken) en sexting (seksueel getinte inhoud sms- en sociale mediaberichten) tot voyeurisme, stalking, aanranding of verkrachting. We misbruiken ook onze positie (bijvb. als trainer, official, verantwoordelijke, …) niet om persoonlijke grenzen te kunnen overschrijden.

 

Wat is grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag die jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk. Voor een stuk is het ook cultureel of maatschappelijk bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer steeds duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan, om misverstanden te vermijden. Meestal gaat het om pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, maar eigenlijk komt elke vorm van ongewenst gedrag in aanmerking: intimidatie, stalking, discriminatie, chantage …

 

Meldpunten

Melden kan steeds anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen. De mogelijke meldpunten zijn:

 

We nemen alle meldingen serieus en behandelen deze in alle discretie en objectiviteit. We zoeken samen naar de beste oplossing. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.